Address: Akhmeteli 10a, 0159 Tbilisi, Georgia / tel.: +995 32 2520945 / cell: +995 591 227377 / e-mail: info@20steps.ge